Klára KOBELÁROVÁ

Bakalářská práce

Socializace zrakově postižených dětí

socialization of children with visual impairment
Anotace:
Tématem bakalářské práce je socializace zrakově postižených dětí. V teoretické části se práce zabývá osobností zrakově postiženého jedince a jeho vývojem. Dále se zaměřuje na socializaci těchto jedinců, na jejich rodinné prostředí a vrstevnické vztahy. Praktická část práce se zabývá kvalitativním výzkumem, který jsem použila pro svůj předvýzkum. Metodou polostrukturovaného rozhovoru jsem se snažila …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is socialization of visually handicapped children. The theoretical part deals with a personality of visually handicapped person and his/her development. It focuses on socialization of these people as well, on their family background and relationships with same-age people. The practical part deals with qualitative research, which I used for my pre-research. I tried to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBELÁROVÁ, Klára. Socializace zrakově postižených dětí. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta