Bc. Martina Doušová

Diplomová práce

Metodika a didaktika úpolových sportů pedagogů volného času

Methodology and didactics of martial arts for leisure time teachers
Anotace:
Diplomová práce „Metodika úpolových sportů dětí ve volném čase“ pojednává o metodách a metodických postupech, které využívají pedagogové volného času při výuce úpolových sportů. V teoretické části je vymezena charakteristika úpolů, jejich dělení a vliv na fyzický a psychologický rozvoj dítěte, dále charakteristika volného času, pedagogů volného času a jejich výuka úpolových sportů na střediscích volného …více
Abstract:
Diploma thesis „Methodology of martial arts children for leisure time” deals with methods and methodologic practices which are used by leisure time teachers when teaching martial arts. Theoretical part describes the characteristics of martial arts and their influence to the physical and psychological development. Further are discussed the characteristics of leisure time and leisure time teachers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta