Bc. Petra Tomašíková

Bachelor's thesis

La conception de la mort dans Huis clos de Sartre et dans le Roi se meurt d'Ionesco

The conception of death in Huis clos by Sartre and in Le Roi se meurt by Ionesco
Abstract:
The contents of this work is an analysis of two theatre plays: Huis clos by J. P. Sartre and Le Roi se meurt by E. Ionesco. The plays focus on an inevitability of the death and the way a man deals with it. Between these two works there are analogies in the concept of death regardless to the differences given by different literary movements to which the authors had belonged (Sartre is understood as …more
Abstract:
Obsahem práce je rozbor dvou divadelních her: Huis clos od J. P. Sartra a Le Roi se meurt od E. Ionesca. Jejich tématem je nevyhnutelnost smrti a způsob, jakým ji člověk přijímá. Mezi těmito dvěma díly existují, navzdory rozdílům, které jsou dány příslušností těchto dvou autorů k odlišným literárním směrům (Sartre je hlavním představitelem literárního existencialismu, zatímco Ionesca řadíme k autorům …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / French Language

Theses on a related topic