Ing. Hana Kultová

Bakalářská práce

Majetek státu a jeho realizace v podmínkách úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Property of the state and its realization under conditions of Office of the Government representation in Property Affairs
Anotace:
Stát jako autorita je vlastníkem nemalého majetku. Ten potřebuje k plnění svých ekonomických, sociálních a politických funkcí. Ovšem stát není schopen ho obhospodařovat sám. Proto zřizuje subjekty, kterým toto právo přenechává. Jedním z nich je i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato práce se snaží v různém rozsahu obsáhnout celou problematiku majetkových vztahů státu a možnosti jeho …více
Abstract:
The state as an authority is the owner of considerable assets. It needs these assets to fulfil its economic, social and political functions. But the State is unable to cultivate them itself. Therefore, it establishes the entities, which are authorized to administer these assets. One of them is the Office of the Government Representation in Property Affairs. This paper tries to describe the whole range …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloš Tajtl
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní