Mgr. Soňa Prudíková, DiS.

Bakalářská práce

Anglická literatura jako prostředek rozvoje mezipředmětových vztahů ve výuce Českého a Anglicko jazyka na středních školách

Téma práce anglicky English Literature as a Crosscuriculum Link between Czech and English Lessons at Grammar Schools
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá problémem využití autentických literárních textů při tvorbě mezipředmětových vztahů ve výuce předmětů českého jazyka a literatury a angličtiny na střední škole. Využívání autentických literárních textů v hodinách pomáhá motivovat studenty ke čtení a významně přispívá ke zdokonalení jazykových dovedností a ostatních klíčových kompetencí. Mezipředmětové vztahy a týmové …více
Abstract:
Annotation: The thesis deals with the issue of cross-curricular teaching of literature in Czech secondary schools and focuses on the link between Czech and English language classes through literary texts and reading. The goal is to explore the cross-curricular link between the two subjects through using literature and authentic reading. Using authentic literary texts in lessons helps to motivate students …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta