Ing. Kamila Čermáková

Diplomová práce

Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus

Tourism according to European Union - Film Tourism
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu filmových velmocí v Evropské unii a na podrobnější popis audiovizuálních děl, která k tomuto statusu nejvíce přispěla. Výstupem práce jsou návrhy propagačních materiálů v podobě filmových map České republiky, které se zaměřují na prezentaci nejvýznamnějších produktů filmového turismu na úrovni zahraniční i tuzemské.
Abstract:
Master's dissertation is focused on analysis of the most powerful states in the film industry according to European Union and to analyse a concrete audio-visual art works which provided the film-power status to the states. The outcome of the dissertaion are suggestions of a propagation materials in the form of film maps of the Czech Republic, where are the most prestigious products of film tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu