Bc. Lenka Havlová

Diplomová práce

Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění

Employee and Employer in the System of Pension Insurance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá důchodovým systémem v České republice. Podrobnou analýzou historického vývoje dokumentuje měnící se postavení hlavních účastníků systému - tedy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Práce podává ucelený přehled všech současných možností zabezpečení ve stáří, předmětem podrobnější analýzy je však pouze veřejné důchodové pojištění. Poukazuje na výhody i nevýhody průběžně financovaného …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the pension system in the Czech Republic. Using detailed analysis, it documents the changing role of the major participants in the system; these are the state, the employers and the employees. The thesis presents overview of all possibilities for securing oneself in the old age; however, the thesis only deals with the public pension insurance in detail. The thesis points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havlová, Lenka. Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta