Diana Pavlusíková

Bachelor's thesis

Stejné poslání, odlišné hospodaření: porovnání financování nestátní a veřejné neziskové organizace

Same mission, different economy: comparison of financing of non-state and public non-profit organizations
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Stejné poslání, odlišné hospodaření: porovnání financování nestátní a veřejné neziskové organizace“ je porovnat na základě případových studií financování ve vybrané nestátní a veřejné neziskové organizaci. V prvních dvou kapitolách práce je popsáno členění národního hospodářství a neziskových organizací v České republice. Ve třetí kapitole jsou shrnuty možnosti zdrojů financování …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Same mission, different economy: comparison of financing of non-state and public non-profit organizations” is to compare financing in selected non-state and public non-profit organizations. In the first two chapters of the thesis is defined theoretical knowledge about the non-profit sector in Czech Republic. The third chapter contains possible sources of financing of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta