Bc. Romana Hrušková

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost bank v ČR

Corporate Social Responsibility of Banks in the Czech
Abstract:
Bakalářská práce na téma společenská odpovědnost bank v ČR objasňuje pojem CSR firem a mapuje stav společenské odpovědnosti a její implementace ve vybraných bankách České republiky. Společensky odpovědné firmy se chovají v souladu s potřebami vnitřního a vnějšího okolí firmy a přispívají k celkovému zlepšování stavu společnosti, to vše nad rámec svého působení. Hlavním cílem mé práce je analýza strategií …more
Abstract:
This bachelor thesis on the topic of corporate social responsibility of banks in the Czech Republic clarifies the CSR concept and maps the current state of social responsibility and its implementation in selected banks within Czech Republic. Socially responsible companies behave in accordance with the needs of internal and external environment of the company and contribute to the overall improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní