Michaela Kuzmová

Bakalářská práce

Návrh na založenie podniku pôsobiaceho v oblasti cestovného ruchu

Návrh na založení podniku působícího v oblasti cestovního ruchu
Anotace:
Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh na založení podniku působícího v oblasti cestovního ruchu" je sestavení podnikatelského plánu pro založení podniku v oblasti cestovního ruchu a představení zatím ne až tak známé oblasti cestovního ruchu. První část, teoretická, se zabývá pojmy souvisejícími s podnikáním a cestovním ruchem, složkami podnikatelského plánu. V praktické části je podrobně rozpracovaný …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis called "Proposal For Establishment of a Company Operating in the Field of Tourism" is the business plan for the establishment of a company in the field of tourism and the introduction of the not so well known area of tourism. The first part, theoretical, deals with concepts related to business and tourism, components of business plan. In the practical part, there …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce s názvom „ Návrh na založenie podniku pôsobiaceho v oblasti cestovného ruchu“ je zostavenie podnikateľského plánu pre založenie podniku v oblasti cestovného ruchu a predstavenie zatiaľ nie až tak známej oblasti cestovného ruchu. Prvá časť, teoretická, sa zaoberá pojmami súvisiacími s podnikaním a cestovným ruchom, zložkami podnikateľského plánu. V praktickej časti je podrobne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
  • Oponent: František Milichovský, Ph.D. MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management