Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Doctoral thesis

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
Abstract:
Tato práce popisuje využití metod syntetické biologie a metabolického inženýrství k racionálnímu redesignu metabolické dráhy pro biodegradaci důležitého environmentálního polutantu 1,2,3-trichlorpropanu (TCP). V úvodu práce jsou čtenáři přiblíženy nové technologie a přístupy pro inženýrství biosyntetických a biodegradačních drah společně s původem a počátky studia syntetické TCP dráhy. Dráha, která …more
Abstract:
a KT2440. Tato bakterie je přirozeně vybavena repertoárem metabolických a fyziologických funkcí, které ji dělají méně náchylnou ke stresu doprovázejícímu degradaci některých problematických látek včetně chlorovaných organických polutantů. Rozhodli jsme se přenést TCP dráhu do tohoto hostitele, abychom ověřili jeho použitelnost pro účely biodegradace TCP a dalšího vývoje dráhy pomocí in vivo evoluce …more
Abstract:
This Thesis describes the application of synthetic biology and metabolic engineering approaches for rational redesign of metabolic pathway for biodegradation of important environmental pollutant 1,2,3-trichloropropane (TCP). The emerging technologies for engineering of biosynthetic and biodegradation pathways are described in the Introduction of the Thesis and prologue to the origins of synthetic TCP …more
Abstract:
ron encoding three enzymes from TCP pathway was assembled and introduced into P. putida chromosome. Obtained constructs will be further characterized and compared with their E. coli counterparts. The concluding section of the chapter discusses future directions in engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of TCP. In summary, the Thesis presents an innovative concept for rational …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 11. 2014
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
  • Reader: prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., RNDr. Karel Kyslík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology

Theses on a related topic