Mgr. Adéla Červenková

Master's thesis

Conversational repair in pair and group work in upper-secondary EFL classes

Conversational repair in pair and group work in upper-secondary EFL classes
Abstract:
Tato diplomová práce se soustředí na interakci mezi studenty angličtiny jako cizího jazyka na českých středních školách a na to, jak žáci provádějí opravné sekvence během párové a skupinové práce. Teoretická část práce se věnuje konceptu institucionálního dialogu, epistemiky a oprav. V další části je krátce představena konverzační analýza a metodologie výzkumu. Praktická část staví na konverzační analýze …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on peer interaction in English as a foreign language classes in Czech upper-secondary schools, specifically on how students conduct conversational repair during pair and group work. The theoretical part deals with institutional talk in classroom interaction, epistemics in conversation and repair, followed by a brief introduction of conversational analysis and research methodology …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta