Lucie MANCLOVÁ

Bakalářská práce

Těhotenství a porod se stomií

Pregnancy and Childbirth with a Stoma
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těhotenství a porodu se stomií. Teoretická část se věnuje všeobecným informacím o stomii (vznik, druhy stomií, pomůcky atd.) dále podrobněji popisuje průběh těhotenství a porod se stomií. Praktická část kazuisticky roze-bírá zkušenost žen s touto problematikou. Cílem bakalářské práce je vyhledat a utřídit informace o těhotenství a porodech se stomií a vytvořit …více
Abstract:
The thesis is focused on a sphere concerning pregnancy and childbirth with a stoma. The theoretical part is dedicated to general information about a stoma (its inception, types, aids etc.) and in detail it also describes the whole process of pregnancy and childbirth with a stoma. In the practical part there is an analysis of women?s experiences with this issue. The aim of this thesis is to look up …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANCLOVÁ, Lucie. Těhotenství a porod se stomií. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka