Lucie MANCLOVÁ

Bachelor's thesis

Těhotenství a porod se stomií

Pregnancy and Childbirth with a Stoma
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těhotenství a porodu se stomií. Teoretická část se věnuje všeobecným informacím o stomii (vznik, druhy stomií, pomůcky atd.) dále podrobněji popisuje průběh těhotenství a porod se stomií. Praktická část kazuisticky roze-bírá zkušenost žen s touto problematikou. Cílem bakalářské práce je vyhledat a utřídit informace o těhotenství a porodech se stomií a vytvořit …more
Abstract:
The thesis is focused on a sphere concerning pregnancy and childbirth with a stoma. The theoretical part is dedicated to general information about a stoma (its inception, types, aids etc.) and in detail it also describes the whole process of pregnancy and childbirth with a stoma. In the practical part there is an analysis of women?s experiences with this issue. The aim of this thesis is to look up …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012
Accessible from:: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MANCLOVÁ, Lucie. Těhotenství a porod se stomií. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife