Bc. Kristýna Odleváková

Bachelor's thesis

Translation of Selected Part and Analysis of Characters from the Perspective of Psycholinguistics of J. K. - Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban

Translation of Selected Part and Analysis of Characters from the Perspective of Psycholinguistics of J. K. - Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban
Anotácia:
Cílem bakalářšké práce Překlad vybrané části a analýza postav z pohledu psycholingvistiky v knize J.K.Rowlingové Harry Potter a Vězeň z Azkabanu je podrobná analýza typologie postav demonstrována na jejich rozhovorech. Praktickou část tvoří překlad vybraných dvou kapitol z knihy. V teoretické části se autorka na základě praktické části práce a odborných psychologických zdrojů zabývá detailním rozpracováním …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is a deeper analysis of characters from the perspective of psycholinguistics of J.K. Rowling’s Harry Potter and The Prisoner of Azkaban. Furthermore, the practical part of the bachelor thesis contains the translation of a selected part, specifically two chapters of the book. In the theoretical part there is a subsequent analysis of the typology of characters supported …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.