Bc. Pavel Berka

Bakalářská práce

Církev československá ve Vysokém nad Jizerou v letech 1924-1938

The Czechoslovak Hussite Church in Vysoke nad Jizerou (1924-1938)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií náboženské obce Církve československé (husitské) ve Vysokém nad Jizerou od jejího vzniku ve dvacátých letech 20. století do roku 1938. Úvodní kapitola je věnována církevní krizi na počátku Československé republiky a vzniku Církve československé. Dále je stručně představeno město Vysoké nad Jizerou a osoba Karla Farského. V následující části je popsáno pronikání Církve …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with history of community of Czechoslovak Hussite Church in Vysoke nad Jizerou from its foundation in early 1920s to 1938. The first chapter discusses the religious situation at the beginning of Czechoslovakia and the founding of Czechoslovak Hussite Church. There is a brief introduction of Vysoke nad Jizerou and Karel Farsky in the following part. Thesis describes penetration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berka, Pavel. Církev československá ve Vysokém nad Jizerou v letech 1924-1938. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - historie

Práce na příbuzné téma