Bc. Michal Žižlavský

Diplomová práce

Možnosti využití brandingového přístupu v politologii a jeho aplikace v českém prostředí

Possibilities of Utilization of Branding Approach in Political Science and its Application on Czech Political Environment
Anotace:
Prezentovaná diplomová práce se věnuje problematice brandingu a jeho aplikace v rámci politického prostředí. Její teoretická část se soustředí na možnost využití brandingového přístupu v rámci politologie a odhalení základního mechanismu, na jakém branding funguje. Její praktická část poté využívá konceptu osobnosti značky vytvořeného Jennifer Aaker a upraveného Garethem Smithem pro výzkum osobností …více
Abstract:
Presented diploma thesis deals with branding and its application within the political environment. The theoretical part of the thesis focuses on the possibility of utilization of branding approach in the political science and revelation of the mechanism how it functions. The practical part then utilises the Brand Personality concept created by Jennifer Aaker and modified by Gareth Smith to explore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií