Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Disertační práce

Effects of Affective Source Cues on Policy Attitudes: An Experimental Study

Effects of Affective Source Cues on Policy Attitudes: An Experimental Study
Anotace:
Disertační práce se zabývá vlivem kognitivního "vodítka zdroje" politické informace na formování postojů k politickým tématům. Práce vychází z teorií emocí v politice, heuristických kognitivních zkratek a motivovaného politického uvažování. Vliv "vodítka zdroje" informace je testován v sérii laboratorních experimentů.
Abstract:
The dissertation deals with effects of cognitive “source cues” of political information on formation of policy issue attitudes. The study is based on the theories of emotion in politics, cognitive shortcuts, and motivated political reasoning. The effects of “source cues” are tested in a series of laboratory experiments.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., David P. Redlawsk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Politologie (čtyřleté) / Politologie

Práce na příbuzné téma