Mgr. Lenka Junová, DiS.

Bakalářská práce

Kult svatého Václava ve 20. století

The cult of Saint Wenceslaus in the 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na kult svatého Václava ve 20. století v českých zemích. Hlavní důraz je kladen na přehled vývoje svatováclavského kultu. Cílem této práce je podat ucelený obraz o vývoji a významu svatováclavského kultu zejména ve vztahu k přelomovým událostem státních dějin ve 20. století. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zabývá historickým obdobím 9 …více
Abstract:
This thesis is focused on the cult of St. Wenceslaus in the 20th century. Major emphasis is placed on review development of St. Wenceslaus cult. The aim of this work is to give a comprehensive view of the evolution and significance of St Wenceslaus's cult, particularly in relation to events breakthrough state history in the 20 th century. This work is divided into three parts. The first part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta