Pavel LHOTKA

Bakalářská práce

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.

Complex evaluation of the best available techniques in selected company with pig farming and evaluation their economic impacts.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplexním zhodnocením BAT (Best Available Techniques) technik v provozovně výkrmu prasat Litohošť a zhodnocením jejich ekonomických dopadů. Chov prasat stejně tak jako chov ostatních hospodářských zvířat je producentem různých odpadů. V Evropské Unii musí být množství produkce emisních plynů omezována na minimum. To je dosaženo používáním nejlepších dostupných technik (BAT …více
Abstract:
Thesis deals with complex evaluation of BAT techniques and their economic impacts in agricultural company Lihotošť which makes business in fattening pigs. Breeding of pigs is as well as the stud of other agricultural animals a producer of waste. In the European Union of production must be restricted gas emissions to a minimum. This range using the best available techniques (BAT), which help to reduce …více
 

Klíčová slova

BAT amoniak chov prasat BREF
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonín Dolan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LHOTKA, Pavel. Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses io2vkv io2vkv/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.