Bc. Miroslav DLASK

Diplomová práce

Optimalizace výrobního procesu metodou VSM

Production process optimization using VSM method
Anotace:
Pro práci jsem si vybral téma "Optimalizace výrobního procesu metodou VSM" na oddělení výroby "Plisovaných rolet" (dále jen Plisseé) ve společnosti Hunter Douglas Kadaň, kde pracuji na pozici "Procesní inženýr". Práce je zaměřena na zmapování a následný návrh zlepšení výrobního procesu metodou "Value Stream Mapping", dále jen metodou "VSM" (česky "Mapování Hodnotového Toku"). V rámci práce nejprve …více
Abstract:
I have chosen topic "Production process optimization using VSM method" on Pleated blinds production department in Hunter Douglas Kadaň company for my report, where I work in position of Process Engineer. The report is focused on production process mapping, preparation of improvement recommendation using "Value Stream Mapping" method (just below as "VSM"). In the first phase I delineate theory of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLASK, Miroslav. Optimalizace výrobního procesu metodou VSM. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/