Jaroslava Vrlová

Bakalářská práce

Řízení zakázkové výroby pomocí ekonomických nástrojů

Control custom manufacturing using economic instruments
Anotace:
AnotaceVe své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku ekonomiky zakázkové výroby v tiskárně.Popisuji řízení a kalkulace v této zakázkové výrobě. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout její nové řešení, které by vedlo k vyššímu stupni ekonomického řízení podniku.
Abstract:
Summary In my bachelor thesis, I focus on economic issues of custom production in a printing house. In the paper, I describe procedures and calculations in this custom production. Objective of this thesis is to suggest a new solution which would lead to a higher degree of economic management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaromír Lazar
  • Oponent: Miroslav Dvořák, Bedřich Rychlý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy