JUDr. Mgr. Štěpán Výborný, Ph.D.

Disertační práce

Shromažďovací právo v bránící se demokracii

The Right of Assembly in the Militant Democracy
Anotace:
Disertační práce sleduje a hodnotí podstatu a limity shromažďovacího práva, a to specificky na případu shromáždění krajních politických skupin. S těmito shromážděními jsou totiž spjaty mnohé kontroverzní otázky, a také judikatura týkající se agendy shromažďovacího práva povětšinou reagovala právě na tyto radikální či populistické demonstrace. I proto tyto demonstrace lze považovat za nejpříhodnější …více
Abstract:
The thesis focuses on special element of extremist expressions: public assemblies. Extremist assemblies represent typical situation, in which freedom of assembly may be restricted, because there arises conflict between this fundamental right and state duty for protect human dignity of defamed person. Theoretical concept of the thesis is defending or militant democracy. Concrete limitations of freedom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Černý, Ph.D., doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda

Práce na příbuzné téma