Vlastimil PAVLEČKA

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni na Karlovarské třídě, s garážemi v suterénu.

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektu novostavby bytového domu v ulici Karlovarská v Plzni. Jde o pěti nadzemní bytový dům s komerčními prostory v přízemí a se dvěmi podzemními podlažími zpracované do podoby garáží. Zabýval jsem se převážně dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením celé stavby v závislosti na situování objektu dle terénních poměrů na daných pozemcích. Celkovým výstupem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with elaboration of new building of new apartment in the street Karlovarská in Pilsen. The apartment has five floors with commercial spaces on the ground floor and with two floors underground which is constructed as garages. The thesis focused mainly on the disposition, design and material solution of the whole building in addiction of the placement. The main goal of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLEČKA, Vlastimil. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni na Karlovarské třídě, s garážemi v suterénu.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/