Bc. Markéta Sukdoláková

Diplomová práce

Sociální podnikání prospívající společnosti a životnímu prostředí v praxi firmy

Social entrepreneurship thriving society and environment in practice firm
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat problematiku sociálního podnikání v České republice zejména v oblasti financování. Působení sociálních podniků je značně zkomplikováno chybějícím právním vymezením v české legislativě, které vytváří obtížné podmínky pro žádosti o spolufinancování jak u bank, tak u soukromých zdrojů. V rámci práce jsem na základě rozhovorů a dostupných informací zjišťovala jednotlivé …více
Abstract:
The aim of the thesis was to examine the issue of social entrepreneurship in the Czech Republic, especially in the field of funding. Operation of social enterprises is greatly complicated by the lack of legal definition in the Czech legislation, which creates difficult conditions for both requests for co-financing with banks and private sector sources. In this work, I based on interviews and available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Ludvík Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní