Bc. Alžběta Jehlíková

Diplomová práce

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

Persons with disabilities in light of the law (Labour Code, Employment Act, Law on Granting Benefits to Disabled Persons)
Anotace:
Situace zdravotně postižených osob je celosvětovým sociálním problémem. Teoretická část této práce vymezuje základní pojmy a následně se práce věnuje legislativě upravující oblast zdravotně postižených osob. Především dle zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o důchodovém pojištění a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Legislativa je zde podrobně rozebrána a porovnána …více
Abstract:
The situation of disabled people is a global social problem. In the theoretical part of my dissertation I am defining basic terms and am dealing with legislation regarding the disabled mainly according to the Employment Act, the Labour Code, the Pension Insurance Law and Law on Granting Benefits to Disabled Persons. I am analysing the laws in detail and comparing them to previous and future legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní