Denisa ŠTĚPÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl v těhotenství

Bakalářská práce

Healthy lifestyle in pregnancy
Abstract:
Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena všeobecně na zdravý způsob života. V této části práce jsem se zabývala pohybovou aktivitou, odpočinkem, sexuálním životem, léky, škodlivostí návykových látek a také psychikou těhotných žen. Nejobsáhlejším tématem byla především vhodná výživa těhotných žen, kde jsem se zabývala jak prekoncepční výživou, tak zásadami správného stravování v období gravidity …more
Abstract:
The theoretical part of my work is focused generally to a healthy way of life. In this section, I considered physical activity, relaxion, sexual life, medicaments, harmfulness of drugs and psyche of pregnant women. The most comprehensive topic was particularly the appopriate nutrition for pregnant women, in which I have dealt with both pre-conception nutrition and principles of healthy eating during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Horová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTĚPÁNOVÁ, Denisa. Zdravý životní styl v těhotenství. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/