Milan BEČVÁŘ

Bakalářská práce

Portál profesního občanského sdružení

Web pages of regional computer society
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout zcela nový portál sdružení Platformy informačních technologií pro podporu a rozvoj oblasti IT, které si klade za cíl vytvoření spolupráce i v jiné sféře než výzkumné, vývojové či pedagogické. Dále je nutné navrhnutý systém implementovat ve spolupráci s technologií ASP.NET a poté otestovat jeho funkčnost.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to design a new web portal for Regional Computer Society. The portal aims to extend Reginal Computer Socitety's cooperation to other fields than research, development or education. The project was implemented using ASP.NET technology and its functionality was tested.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 43645

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEČVÁŘ, Milan. Portál profesního občanského sdružení. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika