Bc. Petra Veverková, DiS.

Bakalářská práce

Rozbor finanční situace společnosti V.D.V. s.r.o. za pomoci metod finanční analýzy

Evaluation of V.D.V. s.r.o. financial situation using the methods of financial analysis
Anotace:
V bakalářské práci je proveden rozbor finančního zdraví stavební společnosti V.D.V., s.r.o za pomoci metod finanční analýzy za období let 2001 až 2007. V teoreticko-metodologické části jsou popsány funkce a úkoly finanční analýzy, její uživatelé a zdroje dat, ze kterých se při zpracování analýzy vychází. Dále jsou uvedeny vybrané hodnotící charakteristiky finanční analýzy, především analýza absolutních …více
Abstract:
In der Bachelorarbeit ist eine Finanzgesundheitanalyse von der Gesellschaft V.D.V. GmbH mit Hilfe von Finanzanalysemethoden für den Zeitraum der Jahren 2001 bis 2007 durchgeführt. Im theoretisch-methodologischen Teil sind die Funktionen und Angaben der Finanzanalyse, ihre Anwender und Datenguellen, aus deren man bei der Analysebearbeutung geht aus, beschrieben. Weiter sind hier die ausgewählte Bewertungscharakteristiken …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní