Bc. Lucie RUČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt implementace ukazatele EVA pro hodnocení výkonnosti v podniku BEST ALIANCE, s.r.o.

Project implementation faktor EVA for evaluation efficiency in company Best Aliance, Ltd.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti pomocí ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) a jeho následnou implementací do společnosti BEST ALIANCE s.r.o. V teoretické části jsou na základě literární rešerše popsány metody hodnocení výkonnosti, a to jak prostřednictvím tradičních metod, tak i metod moderních se za-měřením na ukazatel EVA. V praktické části je zhodnocena výkonnost …více
Abstract:
This thesis deals with the assessment of effectiveness of an organisation with the help of the economic value added (EVA) indicator and its subsequent application in the company BEST ALIANCE s.r.o. The theoretical part describes methods of effectiveness assessment based on literature search; both the traditional ways as well as the modern methods focused on EVA indicator. The practical part evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2008
Identifikátor: 8743

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUČKOVÁ, Lucie. Projekt implementace ukazatele EVA pro hodnocení výkonnosti v podniku BEST ALIANCE, s.r.o.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 08. 2028

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance