Bc. Lucie RUČKOVÁ

Master's thesis

Projekt implementace ukazatele EVA pro hodnocení výkonnosti v podniku BEST ALIANCE, s.r.o.

Project implementation faktor EVA for evaluation efficiency in company Best Aliance, Ltd.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti pomocí ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) a jeho následnou implementací do společnosti BEST ALIANCE s.r.o. V teoretické části jsou na základě literární rešerše popsány metody hodnocení výkonnosti, a to jak prostřednictvím tradičních metod, tak i metod moderních se za-měřením na ukazatel EVA. V praktické části je zhodnocena výkonnost …more
Abstract:
This thesis deals with the assessment of effectiveness of an organisation with the help of the economic value added (EVA) indicator and its subsequent application in the company BEST ALIANCE s.r.o. The theoretical part describes methods of effectiveness assessment based on literature search; both the traditional ways as well as the modern methods focused on EVA indicator. The practical part evaluates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2008
Identifier: 8743

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2008
  • Supervisor: Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUČKOVÁ, Lucie. Projekt implementace ukazatele EVA pro hodnocení výkonnosti v podniku BEST ALIANCE, s.r.o.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 08. 2028

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.