René Čegan

Bakalářská práce

Implementace normy ČSN ISO/IEC 27001 ve vybrané organizaci

Implementation of the ČSN ISO/IEC 27001 standard in the selected organization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je aplikovatelnost systému řízení informační bezpečnosti podle normy ČSN ISO/IEC 27001 ve vybrané organizaci. Teoretická část práce poskytuje rozbor nejdůležitějších aspektů informační bezpečnosti normy ČSN ISO/IEC 27001 při řízení bezpečnosti dat a informací. Praktická část pracuje s východisky ISO normy uvedenými v teoretické části, podrobuje je zkoumání v rámci reálného …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the applicability of the information security management system according to the ČSN ISO / IEC 27001 standard in a selected organization. The theoretical part of the work provides an analysis of the most important aspects of information security standard ČSN ISO / IEC 27001 in data and information security management. The practical part works with the starting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Wenzel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS