Bc. Jakub Kubič

Diplomová práce

Podniková rizika a možnost jejich zajištění prostřednictvím pojištění

The business risks and the possibility of securing them through the insurance
Anotace:
Pojištění tvoří hlavní a nedílnou součást nástrojů k zajištění rizik v podniku. Dnešní moderní pojištění může pokrývat pomocí výpočtu a statistických dat, především škody předvídatelné a v některých případech i nepředvídatelné. Ve své diplomové práci se zaměřuji na dokázání tohoto tvrzení a způsobů zajištění podnikových hmotných i finančních rizik, která mohou negativně ovlivnit chod podniku. V první …více
Abstract:
Insurance creates a main and integral part of hedging risks in the company. Today's modern insurance can cover predictable and in some cases unpredictable damages through calculation and statistical data. In my thesis I focus on proving this statement and ways of hedging tangible and financial risks of company that can negatively affect the running of the company. The first part defines what exactly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2019
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Žaneta Boučková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance