Theses 

Faktory ovlivňující nezaměstnanost osob nad padesát let z pohledu personalistů – Bc. Eliška Brejšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Brejšková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující nezaměstnanost osob nad padesát let z pohledu personalistů

Factors affecting the unemployment of people over fifty years of age from the perspective of HR managers

Anotace: Předkládaná bakalářská práce pojednává o nezaměstnanosti osob nad padesát let z perspektivy personalistů. Cílem je zjistit, z jakých důvodů podle personalistů dochází k nezaměstnanosti osob 50+ a jak se na nezaměstnanosti podílejí vybrané vnitřní a vnější faktory. Práce sestává ze tří částí. Teoretická část je zaměřena na nezaměstnanost osob nad padesát let, personalisty a zejména faktory, které ovlivňují nezaměstnanost osob nad 50 let. Metodologická část popisuje metodu výzkumu a sběru dat. Analytická část interpretuje data a přináší výsledky výzkumu.

Abstract: This thesis deals with the unemployment of people over fifty years of age from the perspective of HR managers. The aim is to find out why there is the unemployment of people over 50 according to HR managers and how particular inner and outer factors participate in the unemployment. The thesis consists of three parts. The theoretical part is focused on unemployment of person over 50 years, HR managers and especially factors, which affect unemployment of the target age cathegory. The methodological part describes method of research and data collection method. The analytical part interprets the information and brings results of the research.

Klíčová slova: faktory ovlivňující nezaměstnanost, nezaměstnanost, osoby nad padesát let, 50+, personalisté

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz