Mgr. et Mgr. Pavlína Kysilková

Bakalářská práce

Střídavá péče

Alternate Care
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o střídavé péči, jako možnosti uspořádání dětí po rozvodu rodičů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část práce pojednává o rodině, manželství, rozvodu, o střídavé péči, péči výhradní a společné. Popisuji klady a zápory střídavé péče, také uvádím statistiky z České republiky a ze světa. V praktické části jsou interpretovány výsledky …více
Abstract:
This Bachelor thesis discuss about an alternate care as a possibility of arrangement of children after a divorce of their parents. A work is divided to two parts, theoretical and empirical parts. The theoretical part deals with the family, marriage, divorce, about an alternate care, a sole custody and a shared care. I´m describing an advantages and disadvantages the alternate care, also I´m presenting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce