Theses 

Využití Cache-through CDN v Kentico CMS – Bc. Vojtěch Podhajský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Bc. Vojtěch Podhajský

Bachelor's thesis

Využití Cache-through CDN v Kentico CMS

Using Cache-through CDN in Kentico CMS

Abstract: Cílem práce je seznámení s obecným principem služby uchovávání webového obsahu. Dále si práce klade za cíl provést analýzu poskytovatelů těchto služeb. Z výsledků této analýzy poté vybere takového, který se nejvíc hodí pro integraci s platformou pro správu webového obsahu od firmy Kentico Software. Pro vybranou službu přímo navrhne integraci. Podle návrhu pak implementuje základní prototyp, který bude komunikovat mezi platformou Kentico CMS a vybraným poskytovatelem.

Abstract: The goal of the thesis is the introduction of the general principle of content management system. Furthermore, the thesis' goal is an analysis of providers of these systems. Based on this analysis, it will choose the one most suited for integration with content management system developed by Kentico Software. It will design the integration for the selected provider. Based on the design, a basic prototype shall be implemented. This prototype will communicate between the Kentico CMS and the chosen provider.

Keywords: Kentico, CMS, Implementation, C#

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 05:05, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz