Theses 

Využití Cache-through CDN v Kentico CMS – Bc. Vojtěch Podhajský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Vojtěch Podhajský

Bakalářská práce

Využití Cache-through CDN v Kentico CMS

Using Cache-through CDN in Kentico CMS

Anotace: Cílem práce je seznámení s obecným principem služby uchovávání webového obsahu. Dále si práce klade za cíl provést analýzu poskytovatelů těchto služeb. Z výsledků této analýzy poté vybere takového, který se nejvíc hodí pro integraci s platformou pro správu webového obsahu od firmy Kentico Software. Pro vybranou službu přímo navrhne integraci. Podle návrhu pak implementuje základní prototyp, který bude komunikovat mezi platformou Kentico CMS a vybraným poskytovatelem.

Abstract: The goal of the thesis is the introduction of the general principle of content management system. Furthermore, the thesis' goal is an analysis of providers of these systems. Based on this analysis, it will choose the one most suited for integration with content management system developed by Kentico Software. It will design the integration for the selected provider. Based on the design, a basic prototype shall be implemented. This prototype will communicate between the Kentico CMS and the chosen provider.

Klíčová slova: Kentico, CMS, Implementation, C#

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz