Mgr. Vít Šmíd

Diplomová práce

Souvislosti optimálního prospívání a copingových strategií u vysokoškolských studentů

Connections between Flourishing and Coping Strategies among University Students
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem mezi optimálním prospíváním a copingovými strategiemi. Naším cílem je přitom přinést podporu pro model vzestupné emocionální spirály, který vychází z teorie rozšiřování a budování B. Fredricksonové. Naším předpokladem tedy je, že pozitivní emocionalita vede k více adaptivním způsobům zvládání zátěže, což v konečném důsledku pomáhá člověku dosáhnout úrovně optimálního prospívání …více
Abstract:
The thesis deals with relation between flourishing and coping strategies. The aim was to find evidence for upward spiral of positive emotions based on the B. Fredrickson's Broaden-and-Build Theory. Our assumption is that positive emotions lead to more adaptive ways of coping with stress. This connection helps to reach flourishing or optimal humang functioning. The sample included 166 university students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta