Bc. Marie Barotová

Diplomová práce

EFL/ESL Course Proposal: Genre-based Approach to Teaching Casual Conversation

EFL/ESL Course Proposal: Genre-based Approach to Teaching Casual Conversation
Anotace:
Diplomová práce se snaží ukázat, že genre-based literacy pedagogy může být efektivně uplatněna při výuce ústní komunikace, a to konkrétně běžného rozhovoru. Význam genre-based přístupu k výuce mluvené řeči byl až doposud zkoumán pouze několika málo lidmi, kteří se soustředili převážně na jeho uplatnění při výuce pragmatických interakcí. Nicméně výzkumy ukazují, že povaha běžné konverzace je mnohem …více
Abstract:
The thesis aspires to show that the genre-based literacy pedagogy can be applicable to and beneficial for the teaching of oral communication, namely casual conversation. The relevance of the genre-based approach to the teaching of speaking has so far only been investigated by but a few people who mainly focused on its application to the teaching of transactional or pragmatic interactions. However, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta