Elizabeth DOSTÁLOVÁ

Diplomová práce

Slovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠ

Word problems in teaching at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá slovními úlohami především ve vztahu k dětem mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje vývoj dítěte mladšího školního věku. Pozornost je orientována na vývoj poznávacích funkcí, vývoj jazykových schopností a socializaci. Druhá kapitola pojednává o slovních úlohách, jejich typologii, tvorbě a řešení. Třetí kapitola …více
Abstract:
This diploma thesis deals with word problems related mostly to primary school pupils. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with child evolution. It is focused on development of congnitive functions, language skills and the process of socialization. The second chapter deals with word problems, their typology, formulation and solution. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Elizabeth. Slovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠ. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta