Elizabeth DOSTÁLOVÁ

Master's thesis

Slovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠ

Word problems in teaching at primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá slovními úlohami především ve vztahu k dětem mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje vývoj dítěte mladšího školního věku. Pozornost je orientována na vývoj poznávacích funkcí, vývoj jazykových schopností a socializaci. Druhá kapitola pojednává o slovních úlohách, jejich typologii, tvorbě a řešení. Třetí kapitola …more
Abstract:
This diploma thesis deals with word problems related mostly to primary school pupils. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with child evolution. It is focused on development of congnitive functions, language skills and the process of socialization. The second chapter deals with word problems, their typology, formulation and solution. The third chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2016
Accessible from:: 8. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2016
  • Supervisor: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Elizabeth. Slovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠ. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta