Bc. Barbora Mžiková

Diplomová práce

Životní a existenční minimum - vývoj a význam

Subsistence and Existence Minimum - Development and Importance
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj a význam životního a existenčního minima. Pozornost je věnována postupné právní úpravě životního a existenčního minima, dále historii jejich vzniku, důvodům, které jejich vznik zapříčinily, sociální reformě vedoucí ke vzniku životního minima, funkcím a metodám stanovení životního minima. V práci je také vysvětlen termín chudoba. Je popsán vývoj chudoby ve světě …více
Abstract:
The diploma thesis studies the development and importance of the subsistence and existence minimum. It analyses the gradual amendments to the legislation regulating the subsistence and existence minimum, the history of its creation, the reasons which caused the creation of the same, the social reform that lead to the creation of the subsistence minimum, as well as the functions and methods of determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta