Bc. Valentýna Veselá

Diplomová práce

Pohled na důstojnost lidského života a problém eutanázie očima studentů vybraných církevních a státních škol

Insight into the dignity of human life and the problem of euthanasia from the point of view of students from selected church and state schools
Anotace:
Diplomová práce „Pohled na důstojnost lidského života a problém eutanazie očima studentů vybraných církevních a státních škol” je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, je zaměřena na lidskou důstojnost, problematiku eutanazie a její historii. Úvodní kapitola se věnuje lidské důstojnosti, hodnotě života a problému eutanazie obecně. Druhá kapitola definuje eutanazii, vysvětluje její jednotlivé …více
Abstract:
This diploma thesis „Insight into the dignity of human life and the problem of euthanasia from the point of view of students from selected church and state schools” is divided into two parts. The first theoretical part focuses on the the concept of human dignity, the problem of euthanasia and the history of euthanasia. The first chapter of the theoretical part deals with human dignity and the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D.
  • Oponent: doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma