Mgr. Anna Matušková, Ph.D.

Doctoral thesis

Volby 2006 - Volební strategie a využívání politického marketingu v České republice

Elections 2006 - Electoral Strategies and Usage of Political Marketing in the Czech Republic
Abstract:
Hlavním cílem předkládané disertační práce je zkoumat způsob, jakým byl ve volební kampani v roce 2006 využíván politický marketing (soustředíme se na volby do Poslanecké sněmovny). Dalším aspektem je zaměřit se na otázky spojené s tím, jakým způsobem marketingové strategie ovlivňují a mění fungování politických stran. Klíčovou otázkou zůstává, zdali české politické strany měly ve volební kampani v …more
Abstract:
The main goal of the presented dissertation is to analyze how the political marketing was used and applied in the electoral campaign 2006 (election to the House of Deputies) as well as to what extent the marketing strategies influenced and changed the party’s behaviour. The key question remains if Czech political parties are starting to have market orientation. The application of marketing concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií