Bc. Tomáš Jeřábek, DiS.

Bachelor's thesis

Sociální sítě versus svoboda slova

Social media versus freedom of speech
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o sociálních sítích a jejich vlivu na svobodu slova. Práce byla vypracována na základě hypotézy, podle které jsou sociální sítě prostředky, pomocí kterych můžou vlády i soukromé společnosti kontrolovat populaci, určovat veřejné mínění, šířit vlastní ideologii a utlačovat stoupence ideologií konkurenčních. Cílem práce je analýza případů omezení svobody slova jednotlivců …more
Abstract:
This bachelor‘s dissertation is about social networks and their relation to freedom of speech. The thesis is based on hypothesis, that social media are tools, that allow governments and private corporations to control population, change public opinion, spread their own ideology and repress the followers of competing ideologies. The goal of dissertation is analysis of cases, where people's or group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)