Bc. Tomáš Jeřábek, DiS.

Bakalářská práce

Sociální sítě versus svoboda slova

Social media versus freedom of speech
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o sociálních sítích a jejich vlivu na svobodu slova. Práce byla vypracována na základě hypotézy, podle které jsou sociální sítě prostředky, pomocí kterych můžou vlády i soukromé společnosti kontrolovat populaci, určovat veřejné mínění, šířit vlastní ideologii a utlačovat stoupence ideologií konkurenčních. Cílem práce je analýza případů omezení svobody slova jednotlivců …více
Abstract:
This bachelor‘s dissertation is about social networks and their relation to freedom of speech. The thesis is based on hypothesis, that social media are tools, that allow governments and private corporations to control population, change public opinion, spread their own ideology and repress the followers of competing ideologies. The goal of dissertation is analysis of cases, where people's or group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/mvl5l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)