Nikola HULÍNOVÁ

Master's thesis

Vodní mlýny na toku řeky Sázavy vymezené velkostatkem Lešany z hlediska památkové péče.

Water mills on the river Sázava defined manor Lešany from standpoint of care of historical monuments.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vodními mlýny a dalšími vodními díly na dolním toku řeky Sázavy, v oblasti mezi soutokem řek Vltavy a Sázavy vymezené územím bývalého vrchnostenského panství, resp. velkostatku Lešany. Práce je sestavena ze studia archivních materiálů za účelem poznání historie, stavebního vývoje a mlecího zařízení mlýnských budov, ale stejně tak i z terénního průzkumu pro poznání současného …more
Abstract:
This thesis deals with water mills and other water works on the lower reaches of the river Sázava, in the area between the confluence of the Vltava and Sázava, defined territory of the former manor or Lesany estate. The work is drawn from a study of archival materials in order to know the history, development and equipment grinding of mill buildings, as well as from field survey for understanding the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2014
Accessible from:: 13. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2014
  • Supervisor: Mgr. Alena Borovcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HULÍNOVÁ, Nikola. Vodní mlýny na toku řeky Sázavy vymezené velkostatkem Lešany z hlediska památkové péče.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History and Industrial Heritage Protection