Nikola HULÍNOVÁ

Diplomová práce

Vodní mlýny na toku řeky Sázavy vymezené velkostatkem Lešany z hlediska památkové péče.

Water mills on the river Sázava defined manor Lešany from standpoint of care of historical monuments.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vodními mlýny a dalšími vodními díly na dolním toku řeky Sázavy, v oblasti mezi soutokem řek Vltavy a Sázavy vymezené územím bývalého vrchnostenského panství, resp. velkostatku Lešany. Práce je sestavena ze studia archivních materiálů za účelem poznání historie, stavebního vývoje a mlecího zařízení mlýnských budov, ale stejně tak i z terénního průzkumu pro poznání současného …více
Abstract:
This thesis deals with water mills and other water works on the lower reaches of the river Sázava, in the area between the confluence of the Vltava and Sázava, defined territory of the former manor or Lesany estate. The work is drawn from a study of archival materials in order to know the history, development and equipment grinding of mill buildings, as well as from field survey for understanding the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Borovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULÍNOVÁ, Nikola. Vodní mlýny na toku řeky Sázavy vymezené velkostatkem Lešany z hlediska památkové péče.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví