Mgr. Lenka Zatloukalová

Diplomová práce

Interaktivní tabule a datové projektory na 1. stupni ZŠ

Interactive boards and dataprojectors for the first grade of primary school
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá podstatou Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, historií a současností informačních a komunikačních technologií především interaktivními tabulemi a jejich alternativami. Ale také využitím interaktivních tabulí nebo datových projektorů ve výuce na 1. stupni základních škol. Praktická část vychází z realizovaného průzkumu formou dotazníku s cílem …více
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis deals with the essence of the Framework Educational Program for Primary Schools, history and the present of Information and Communication Technologies mainly by interactive boards and their alternatives. But also by using interactive boards or data projectors in primary school education. The practical part is based on a survey conducted in the form of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta