Ivana Schejbalová

Bakalářská práce

Pozice církví a náboženských společností na území dnešní České republiky v letech 1948-1989. Perzekuce římskokatolické církve a českobratrské církve evangelické.

Perzekuce římskokatolické církve a církve čerskobratrské evangelické

The position of churchs and religion societies at contemporary area Czech Republic in years 1948-1989. The persecution of Catholic Church and Evangelical Church of Czech Brethren.
Anotace:
Tématem práce je vztah státu k církvím a náboženským společnostem v letech 1948 ? 1989, resp. zásahy komunistického režimu do života římskokatolické církve a českobratrské církve evangelické. Zvláštní pozornost je věnována perzekvovaným křesťanům. Cílem práce není hodnocení, ale nástin způsobů zasahování, jež byly v rozporu s ústavou a zákony.
Abstract:
Theme of this work is the relationship country and durcha and religious communities in years 1948 ? 1989, or intervention on Communistic regime with Catholic Church and Evangelical Church of Czech Brethren. Speciál attention paid to persecution christians. The target of work isn?t classification, but summary wals of intervention, Thich were in a conflict with constitution and testaments.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ThDr. Ivan Štampach

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schejbalová, Ivana. Pozice církví a náboženských společností na území dnešní České republiky v letech 1948-1989. Perzekuce římskokatolické církve a českobratrské církve evangelické.. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická